LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THCS VÂN TỪ

     Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp giáo dục những năm đầu xây dựng CNXH ở miền Bắc, thể theo nguyện vọng của nhân dân và sự quan tâm của Đảng, Chính phủ. Năm 1962 trường cấp 2 Vân Từ được thành lập. Địa điểm đặt ở khu trường Cựu (xây dựng từ năm 1945 – 1946), từ chỗ chỉ có 2 lớp 5 nhà trường dần dần tiếp nhận học sinh của cả 2 xã Phú Yên – Vân Từ. Đến năm học 1964 – 1965 nhà trường đã có đủ cả 3 khối 5, 6, 7 học theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục.

     Năm 1964 – 1965 trường cấp 2 Vân Từ được xây dựng mới với 3 phòng học tại thôn Từ Thuận cùng với các lớp học sơ tán từ chùa Từ Thuận, đình Cựu. Về cơ bản đủ các phòng học cho cả ba khối, đặc biệt trong những năm đó hàng trăm học sinh và hàng chục thầy cô giáo ở Hà Nội sơ tán về xã góp phần cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường phát triển cả về số lượng và chất lượng.

     Năm 1980 – 1981 thực hiện cuộc cải cách ngành giáo dục lần thứ nhất, trường cấp 1 và cấp 2 Vân Từ sáp nhập thành trường phổ thông cơ sở cấp 1,2 Vân Từ. Đến năm học 1992–1993 thực hiện cải cách giáo dục lần 2, trường Cấp 1,2 Vân Từ lại tách thành trường Tiểu học Vân Từ và go88 game , go88 game hoạt động độc lập theo quy định từ đó đến nay.

     Năm 1998 được sự quan tâm của chính quyền các cấp, go88 game được chuyển từ thôn Từ Thuận về khu trung tâm hiện nay nằm trên địa bàn thôn Chính (nay đổi là thôn Chính Vân), xã Vân Từ. Đường đi thuận tiện cho học sinh ở các thôn đến học tại trường.

     Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã tách, nhập nhiều lần để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, song cho đến nay, nhà trường đã không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn, năng lực chuyên môn vững vàng, chất lượng học sinh ngày một nâng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội. Năm 2016 nhà trường được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.